NAJLEPSZE POMPY CIEPŁA

LAUREAT OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU

Iglotech Sp. z o. o.

NAGRODY I WYRÓZNIENIA

POLSKA FIRMA NAJLEPSZA MARKA BUDOWLANA

 www: neoheat.pl

tel.: +48 695 002 383

email:ogrzewnictwo@iglotech.com.pl

NEOHEAT – jedną z najdynamiczniej rozwijających się marek w Polsce!
Pompy ciepła Neoheat cieszą się coraz większą popularnością wśród instalatorów, dzięki szybkiemu, bezproblemowemu montażowi oraz bezawaryjności. Zadowolenie Użytkowników z produktów Neoheat wynika także z ich funkcjonalności, energooszczędności i konkurencyjnej ceny. Marka ma do zaoferowania najnowocześniejsze rozwiązania, a jednocześnie chce pozostać dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Warto również zauważyć, że wysoka klasa efektywności energetycznej pomp ciepła Neoheat pozwala na uzyskanie dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze. Jest to świetny sposób na termomodernizację swojego domu bez ponoszenia wysokich kosztów.

Dystrybutorem marki Neoheat jest polska hurtownia klimatyzacyjna i wentylacyjna Iglotech z Kwidzyna. Przedsiębiorstwo może pochwalić się bardzo długą tradycją. Działa nieprzerwanie już od kilkudziesięciu lat, nieustannie rozwijając obszary swojej działalności, czego świetnym przykładem jest właśnie marka Neoheat. Ugruntowana, pewna pozycja rynkowa pozwala na budowanie, a następnie wdrażanie długoterminowych strategii rozwoju.

Najlepsze pompy ciepła

Pompa ciepła to urządzenia, które pozwalają na efektywne i ekonomiczne pozyskiwanie ciepła z otoczenia i przekazywanie go do budynku w celu ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła wykorzystują zasadę termodynamiki, która mówi, że ciepło może przepływać z obszaru o wyższej temperaturze do obszaru o niższej temperaturze.

Najlepsze pompy ciepła wykorzystują zasobniki energii z powietrza, ziemi lub wody, w zależności od rodzaju pompy. Najczęściej stosowane są pompy powietrzne, które pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazują je do budynku poprzez system grzewczy. W przypadku pomp ciepła ziemi, ciepło pobierane jest z gleby, a w przypadku pomp ciepła wody – z wody gruntowej.

Pompa ciepła może być wykorzystywane do ogrzewania domów, budynków użyteczności publicznej, a także do produkcji ciepłej wody użytkowej. Są one efektywnym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem, ponieważ nie emitują spalin, a korzystanie z nich pozwala na obniżenie zużycia energii i kosztów związanych z ogrzewaniem.

Warto jednak zauważyć, że pompy ciepła wymagają stosunkowo wysokich kosztów inwestycyjnych oraz odpowiedniej instalacji i konserwacji, co może wpłynąć na ostateczny koszt ich użytkowania. Jednak, z racji ich efektywności i ekonomiczności, pompy ciepła są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania budynków.

Rodzaje najlepszych pomp ciepła

Istnieją trzy główne rodzaje pomp ciepła, które różnią się źródłem ciepła, z którego korzystają. Są to:

  1. Pompy ciepła powietrze-powietrze – te pompy ciepła korzystają z powietrza zewnętrznego jako źródła ciepła i dostarczają ciepło do budynku przez system grzewczy powietrze-powietrze. Są one najbardziej popularne, ponieważ są stosunkowo łatwe w instalacji i kosztują mniej niż inne rodzaje pomp ciepła.

  2. Pompa ciepła powietrze-woda – te pompy również korzystają z powietrza zewnętrznego jako źródła ciepła, ale dostarczają ciepło do budynku przez system grzewczy woda-woda. Są one bardziej efektywne niż pompy ciepła powietrze-powietrze, ale również droższe w zakupie i instalacji.

  3. Pompa ciepła geotermalna –  wykorzystuje energię zgromadzoną w ziemi jako źródło ciepła. Mogą działać poprzez wykorzystanie sond geotermalnych, które są wbijane w ziemię na dużą głębokość, lub poprzez wykorzystanie gruntowych wymienników ciepła, które pobierają ciepło z gleby. Pompy ciepła geotermalne są najbardziej efektywne ze wszystkich rodzajów pomp ciepła, ale są też najdroższe w zakupie i instalacji.

W zależności od potrzeb i możliwości finansowych, wybór rodzaju pompy ciepła powinien być dokładnie przemyślany. Najważniejszymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę, są koszt zakupu i instalacji, wydajność oraz dostępność źródła ciepła w danym regionie.

Zasada działania pomp ciepła

Pompa ciepła wykorzystuje zasadę termodynamiki, która mówi, że ciepło może przepływać z obszaru o wyższej temperaturze do obszaru o niższej temperaturze. Dlatego też, pompy ciepła są w stanie przekazywać ciepło z jednego medium do drugiego, nawet jeśli temperatura docelowa jest wyższa niż temperatura początkowa.

Zasada działania pompy ciepła polega na pobraniu energii cieplnej z otoczenia i przetworzeniu jej w taki sposób, aby temperatura była wystarczająco wysoka, aby ogrzać budynki lub ciepłą wodę użytkową. Pompy ciepła składają się z kilku podstawowych elementów:

  1. Parownik – miejsce, w którym ciepło jest pobierane z otoczenia, np. z powietrza zewnętrznego, ziemi lub wody.

  2. Kompresor – element, który podnosi ciśnienie gazów z parownika do poziomu, który pozwala na przekazanie ciepła do grzejników lub podłogówki.

  3. Skraplacz – miejsce, w którym skrapla się para, uwalniając ciepło, które jest przekazywane do budynku.

  4. Regulator – element, który kontroluje pracę pompy ciepła, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w budynku.

W zależności od rodzaju pompa ciepła, źródło ciepła jest pobierane z powietrza, ziemi lub wody. Po pobraniu ciepła z otoczenia, kompresor podnosi ciśnienie gazów, co powoduje wzrost temperatury. Następnie, ciepło jest przekazywane do budynku poprzez skraplacz, gdzie para skrapla się, uwalniając ciepło, które jest dostarczane do grzejników lub podłogówki.

Pompa ciepła jest bardziej efektywne niż tradycyjne piece, ponieważ korzystają z dostępnej energii w otoczeniu, a nie generują ciepła z paliw kopalnych, co z kolei prowadzi do niższych kosztów eksploatacji i mniejszej emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

MARKI DOSTĘPNE NA POLSKIM RYNKU

Wyniki głosowania Konsumentów 2023

Ranking najlepszych pomp ciepła 2023

 ranking opracowany na podstawie głosowania konsumentów. Głosowanie konsumentów jest przeprowadzane na stronie Organizatora głosowania www.nagrodakonsumenta.pl. Głosowanie jest cykliczne, wyniki głosowania są aktualizowane raz na rok – zawsze po głosowaniu.

1.neoheat.pl

2. kolton.pl

3. eurosenergy.com

4. heiztechnik.pl

5. daikin.pl

6. a-pic.pl

7. hkslazar.pl

8. jbgpv.pl

9. ricomenergy.com

10.ekontech.pl

Najlepsze pompy ciepła 2023 ranking
NAJLEPSZE POMPY CIEPŁA 2023 RANKING